Zikloaren moduluak

Prestakuntza-plana: 

 • Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak: 

 • Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak. (140 o.) 

 • Talde-dinamizazioa. (99 o.) 

 • Egoera fisikioa baloratzea eta istripuetan esku-hartzea. (198 o.) 

 • Gizarte- eta kirol-animazioa planifikatzea. (40 o.) 

 • Animazio-turistikoko jolasak eta jolas-jarduera fisikoak. (99 o.) 

 • Banakako kirol-jarduera fisikoak. (231 o.) 

 • Taldeko kirol-jarduera fisikoak. (165 o.) 

 • Tresna bidezko kirol-jarduera fisikoak. (160 o.) 

 • Gizarte-inklusiorako kirol-jarduera fisikoak. (160 o.) 

 • Kirol-jarduera fisikoak irakateko metodologia. (99 o.) 

 • Gizarte- eta kirol-irakaskuntzako eta -animazioko proiektua. (50 o.) 

 • Ingeles teknikoa. (40 o.) 

 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)

 • Lantokiko prestakuntza. (360 o.)