Contacto

 DIRECTORA PEDAGOGICAEsther Amondarain | zuzendaria@zurriolaikastola.eus

 GERENTEGarbiñe Muñoa | kudeatzailea@zurriolaikastola.eus

  SECRETARIA HURRA

         zurriola@ikastola.eus | idazkaritzalh@zurriolaikastola.eus | idazkaritzabh@zurriolaikastola.eus    

         943 272 587      

         Lehen Hezkuntza (9:00-17:30)

              Bigarren Hezkuntza (Lunes, martes y jueves 8:00-17:30. Miércoles y viernes 8:00-15:30)

  SECRETARIA VILLA SOROA

         idazkaritzahh@zurriolaikastola.eus   

         943 287 232      

         8:30-13:30 y 14:30-17:30